Activiteiten

Het beoordelen van schades ten gevolge van wateraccumulatie.

Het optreden van een dakinstorting ten gevolge van wateraccumulatie is een te vaak voorkomende oorzaak van schade. Adviesbureau Hageman heeft een jarenlange ervaring in het beoordelen van dit soort schades. Een samenvatting van onze ervaring van de periode 1990-2002 is opgenomen als bijlage in het rapport van VROM Inspectie 'Instorting van lichte platte daken'.

Naast het beoordelen van schades ten gevolge van wateraccumulatie is Adviesbureau Hageman ook in staat om bestaande dakconstructies of het ontwerp van dakconstructies te toetsen met betrekking tot wateraccumulatie (belastinggeval regenwater). Als aanpassingen noodzakelijk zijn om het optreden van wateraccumulatie te voorkomen dan wordt veelal gezocht naar mogelijkheden om het noodafvoersysteem of het afschot op het dak te verbeteren. Het verstijven en/of verzwaren van de constructie is in veel gevallen niet noodzakelijk.

Adviesbureau Hageman is in staat om snel een beoordeling van wateraccumulatie uit te voeren vanwege zijn jarenlange ervaring en een computerprogramma dat door het bureau zelf is ontwikkeld en reeds 25 jaar gebruikt wordt. Daarnaast is Adviesbureau Hageman betrokken geweest bij het opstellen van normteksten met betrekking tot belasting door regenwater in NEN 6702, de NPR 6703 ‘Wateraccumulatie - Aanvullende rekenregels en vereenvoudigingen voor het belastingsgeval regenwater in NEN 6702’ en in de Nationale Bijlage bij de NEN-EN 1991-1-3.