Activiteiten

Het beoordelen van bestaande betonconstructies.

Adviesbureau Hageman heeft een jarenlange ervaring op het gebied van het beoordelen van bestaande betonconstructies. Redenen voor de beoordeling van een bestaande betonconstructie kunnen divers zijn, bijvoorbeeld:

Onderzoek naar de constructieve veiligheid van uitkragende balkon- en galerijvloeren

Op 23 mei 2011 is een betonnen galerijvloer van de Antillenflat te Leeuwarden bezweken. Naar aanleiding daarvan is CUR-Publicatie 248: “Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten” opgesteld. Hageman is daarbij actief betrokken geweest. Inmiddels heeft Hageman in opdracht van woningbouwcorporaties en VvE’s diverse onderzoeken aan uitkragende balkon- en galerijconstructies uitgevoerd. Uitgangspunt voor het onderzoek is het stappenplan in CUR-Publicatie 248. Hageman weegt bij iedere vervolgstap de kosten en baten van aanvullend onderzoek tegen elkaar af. Indien nodig zijn herstelplannen opgesteld, waarmee het constructieve probleem aan de galerijvloer door een aannemer kon worden verholpen.

Onderzoek naar de duurzaamheid van betonvloeren in parkeergarages

Scheurvorming in betonnen parkeergaragevloeren komt vaak voor. Deze scheuren kunnen bijvoorbeeld leiden tot wateroverlast. Ook kan scheurvorming in combinatie met dooizouten tot corrosie van de wapening in de vloer leiden. Door Hageman zijn diverse parkeergaragevloeren onderzocht, waarbij de oorzaak en de consequenties van scheurvorming zijn bepaald. Middels herberekeningen is de resterende constructieve capaciteit van deze vloeren bepaald. Indien nodig zijn herstelplannen opgesteld, waarmee het probleem aan de vloer door een aannemer kon worden verholpen.

Onderzoek bij vloeren met Voorspanning Zonder Aanhechting (VZA)

Bij oudere betonvloeren waarin VZA is toegepast, is mogelijk sprake van corrosie van de voorspankabels. Naar aanleiding van onderzoek naar corrosieschade aan vloeren in woningen in Heerhugowaard is door Hageman in opdracht van de toenmalige VROM-Inspectie de “Handreiking voor onderzoek naar schade bij betonconstructies met VZA van vóór 1985” opgesteld. Inmiddels is door Hageman bij diverse vloeren met VZA onderzoek volgens de methodieken uit deze handreiking uitgevoerd. Indien nodig is een herstelplan voor de VZA vloer opgesteld.

De rapporten van Hageman met bevindingen naar aanleiding van het onderzoek in Heerhugowaard geven een indruk van het uitgevoerde onderzoek. De rapporten - en een artikel dat in het vakblad Cement is gepubliceerd - zijn te downloaden via deze link.