Activiteiten

Het ontwerpen en berekenen van constructies die dynamisch worden belast.

Voor diverse opdrachtgevers heeft Adviesbureau Hageman in de loop van de jaren constructies ontworpen en berekend, die dynamisch worden belast. Dit zijn bijvoorbeeld mastconstructies, bruggen, machinefundamenten en vloeren.

Aan de grootte van dynamische verplaatsingen en snelheden van een bouwwerk worden in de Nederlands Bouwregelgeving geen eisen gesteld. Ten behoeve van de bruikbaarheid worden bij aantal typen constructies, zoals vloeren en voetgangersbruggen, wel eisen gesteld aan de minimale waarde van de eigenfrequentie. Daarnaast is de laagste eigenfrequentie van een mastconstructie van belang voor de bepaling van de in rekening te brengen windbelastingen op deze constructies. Voor allerlei typen constructies zijn daarom in de loop van de jaren de eigenfrequenties bepaald. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van analytische formules uit literatuur, de methode Rayleigh en ook 3D-computerberekeningen met behulp van een EEM-pakket. Op basis daarvan zijn voor bepaalde typen constructies zelfs eenvoudige vuistregels gevonden.