Activiteiten

Advisering op het gebied van schadegevallen.

De vraag naar adviezen op het gebied van schadegevallen is de afgelopen jaren toegenomen. Adviesbureau Hageman heeft inmiddels meer dan 1.000 gevallen behandeld, voor het grootste deel in opdracht van expertisebureaus, verzekeringsmaatschappijen, bouwbedrijven en vastgoedeigenaren. In grote lijnen bestaat de behandeling van een schadegeval uit het vaststellen van de oorzaak of oorzaken van de schade, het (zo nodig) opstellen van een herstelplan en het verlenen van technisch inhoudelijke assistentie bij herstel en/of de juridische afwikkeling.

Medewerkers van het bureau worden regelmatig gevraagd op te treden als arbiter, bindend adviseur of als getuige-deskundige voor rechtbanken, de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland en het NAI.

De beschouwde schadegevallen zijn in te delen in verschillende categorie├źn, zoals: brandschade, wateraccumulatie, scheurvorming, wapeningscorrosie, schade aan betonconstructies met VZA, schade aan gemetselde gevels, zettingen, bouwkundige schade, vorstschade, trillingsschade, stormschade, gasexplosies, instortingen en oppervlakteschade.

Enkele bekende schadegevallen waarbij Adviesbureau Hageman betrokken is geweest bij de analyse en/of het herstel zijn: