Activiteiten

Het beoordelen van de gevolgen van de brand voor de constructieve veiligheid.

Na een brand wordt Adviesbureau Hageman regelmatig ingeschakeld om de gevolgen van de brand voor de constructieve veiligheid te beoordelen. Hierbij komen zowel beton-, staal- als steenconstructies aan de orde. Vaak betreffen het bedrijfspanden, woningen of parkeergarages. Hageman is onder andere betrokken geweest bij het onderzoek naar de branden in parkeergarages De Appelaar in Haarlem, Markenhoven in Amsterdam en de Singelgarage in Alkmaar. In totaal zijn sinds 2000 meer 400 schades beoordeeld.

Het beoordelen van de constructieve veiligheid bestaat uit een analyse en een beoordeling van de invloed van de schade op de constructieve veiligheid. Ook kan eventueel daaruit volgend het veiligstellen van het pand door middel van afbakening en/of onderstempelen worden beschouwd.

Na de analyse en beoordeling van de schade kan ook een hersteladvies worden opgesteld. Hierbij wordt een keuze gemaakt tussen herstellen, versterken van de constructie of, in een extreem geval, het vervangen van de constructie of delen daarvan. Bij het opstellen van een hersteladvies wordt rekening gehouden met de constructieve veiligheid, maar ook met de duurzaamheid en de (toekomstige) brandbestendigheid van de constructie. Daarbij wordt altijd gezocht naar de meest economische oplossing.