Activiteiten

Het beoordelen van bestaande metselwerkgevels.

Het bezwijken van delen van metselwerk kopgevels van oudere woongebouwen is in Nederland een fenomeen dat zich in de afgelopen jaren met enige regelmaat heeft voorgedaan. De frequentie waarmee de constructieve problemen met gevels aan het licht kwamen, was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 mede de reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Ook voor VROM Inspectie was dit aanleiding om een aantal schadegevallen met bezweken gevelconstructies nader te analyseren. Beide initiatieven hebben geleid tot een SBR uitgave “Duurzame veiligheid van metselwerk”.

Adviesbureau Hageman heeft een jarenlange ervaring met het beoordelen van dit soort schadegevallen. Een incident in Den Haag is voor VROM Inspectie en diverse gemeenten in Nederland aanleiding geweest om woongebouwen met vergelijkbare gevelconstructies visueel te inspecteren. Indien naar aanleiding van deze opname door de betreffende gemeente vraagtekens zijn gezet bij de constructieve veiligheid van een gevel, is de betreffende gebouweigenaar verzocht om de staat en de constructieve veiligheid van de gevelconstructie(s) van het desbetreffende gebouw te onderzoeken en de eventueel uit het onderzoek voortkomende herstelwerkzaamheden uit te voeren.

Naast het beoordelen van schades ten gevolge van het gedeeltelijk bezwijken van een gevelconstructie heeft Adviesbureau Hageman veel ervaring met het beoordelen van bestaande metselwerk gevelconstructies. In de afgelopen jaren zijn honderden van dit soort gevelonderzoeken uitgevoerd, waarbij standaard de volgende onderdelen van de gevelconstructie worden geïnspecteerd en beoordeeld:

Op basis van de bevindingen tijdens het gevelonderzoek kan een hersteladvies voor de betreffende gevelconstructie worden opgesteld.