Publicaties

Diverse Publicaties 2020

 • Simon N.M. Wijte en Gerrie G.A. Dieteren: "Achtergronden nieuwbouwregels detaillering breedplaatvloeren", Cement 4 - 2020, pagina's 60 t/m 71. (https://www.cementonline.nl)
 • Monique Morren, Simon N.M. Wijte, Sandra S. Lucas en Paul Minartz: "Minder CO2 dankzij doorgaande sterkteontwikkeling: Onderzoek naar de invloed van 'traag' cement op het constructief ontwerp en de uitvoering van betonconstructies", Cement 2 - 2020, pagina's 54 t/m 62. (https://www.cementonline.nl)
 • S. Türkmen, B.T. de Vries, S.N.M. Wijte en A.T. Vermeltfoort: "In-plane behavior of clay brick masonry wallettes retrofitted with single-sided fabric-reinforced cementitious matrix and deep mounted carbon fibre strips", Bulletin of Earthquake Engineering - volume 18 - 2020, pages 725-765. (https://link.springer.com/article/10.1007/s10518-019-00596-2)

Diverse Publicaties 2019

Diverse Publicaties 2017

 • Prof.dr.ir. D.A. Hordijk en dr.ir. M. Lukovic: "Terugblik FIB-Symposium 2017", Cement 6 - 2017, pagina's 40 t/m 42. 
 • ir. S. van der Vossen en ir. H. Nosewicz: "Herziening rekenmethodiek buigslappe voegen - Introductie Rijkswaterstaat richtlijn RTD 2013", Cement 6 - 2017, pagina's 24 t/m 28. (www.cementonline.nl/herziening-rekenmethodiek-buigslappe-voegen)

Diverse Publicaties 2016

Diverse Publicaties 2015

Diverse Publicaties 2014

 • Wijte, prof.ir. S.N.M., ir. M. de Jonker en ir. D.G. Mans: "Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten", Tweede, herziene uitgave van CUR-publicatie 248.
 • (Braam, dr.drs.ir. R. en prof.dr.ir. J. Blaauwendraad: "Van spanning naar wapening - achtergronden rekenregels voor schijven, platen en schalen", Cement 3 - 2014, pagina's 28 t/m 31. (http://www.cementonline.nl/Van_spanning_naar_wapening)

Diverse Publicaties 2013

Diverse Publicaties 2012

 • Braam, dr.drs.ir. R., e.a. : "UHSB in LNG-opslagtanks - Afstudeerstudie over mogelijkheden binnen- en buitentanks in UHSB", Cement Online - September 2012 (http://www.cementonline.nl/UHSB_in_LNG-opslagtanks)
 • Van Dijk, ir. M. : "Voortschrijdende instorting - Tweede draagweg bij prefab-betonconstructies volgens de Eurocode",
  Cement Online - April 2012 (http://www.cementonline.nl/Voortschrijdende_instorting
 • Wijte, ir. S.N.M. en prof.ir. T. Vrouwenvelder :
  "Belastingen en belastingcombinaties - Verschillen tussen TGB1990 en Eurocode 0 en 1", Cement 1 - 2012, pagina's 74 t/m 81 (http://www.cementonline.nl/Belastingen_en_belastingscombinaties) en Bouwen met Staal - Februari 2012, pagina's 18 t/m 25.
 • Kaptijn, ing. N., dr.ir. A. Vervuurt en ir. C.P.M. Kuilboer :
  "Results of monitoring large carbon fiber post-tensioning systems in a balanced cantilever bridge (Dintelharbour bridge, the Netherlands", Paper - FIB2012 congress Stockholm.

Diverse Publicaties 2011

Diverse Publicaties 2010

 • Wijte, ir. S.N.M. en dr. ir. R. van der Pluijm :
  Bemessung von Mauerwerk nach der Holländischen Norm, Mauerwerkkalender 2010, pagina’s 185 t/m 194
  Introduction to the Dutch Masonry Code - TGB Masonry structures, Mauerwerk 14 – 2010, pagina‘s 311 t/m 318.
 • Wijte, ir. S.N.M. :
  Graphs for the design of braced load bearing masonry walls, Proceedings of the 8th International Masonry Conference Dresden, July 2010, pagina’s 1723 t/m 1732.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Doorbuiging in de BGT – Vervormingen van gewapend betonconstructies volgens de Eurocodes, Cement 7 – 2010, pagina’s 80 t/m 85.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R., ir. N. Waterman en ir. J. Bouwmeester – van den Bos :
  Hybride beton in een marien milieu – het combineren van UHSB en normaal beton in een aanlegsteiger, Cement 7 – 2010, pagina’s 44 t/m 49.
 • Hordijk, prof. dr. ir. D.A. en prof. dr. ir. J.W.B. Stark:
  Kolomvoetplaatverbindingen – Aanbevelingen voor berekening volgens de Eurocode, Cement 6 – 2010, pagina’s 44 t/m 48.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 13) – Consoles, Cement 4 – 2010, pagina’s 58 t/m 64.
 • Wijte, ir. S.N.M., ir. F.B.J. Gijsbers, dr.ir. C. van der Veen en prof.ir. C.S. Kleinman
  Tandopleggingen berekend, Cement 3 – 2010, pagina’s 72 t/m 78.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 12) – Stabiliteit, Cement 3 – 2010, pagina’s 86 t/m 94.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 11) – Scheurwijdte, Cement 2 – 2010, pagina’s 93 t/m 97.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 10) – Doorbuiging, Cement 1 – 2010, pagina’s 86 t/m 91.
 • Hordijk, prof. dr. ir. D.A., prof.ir. C.S. Kleinman en dr.ir. E.L. Klamer :
  Koolstofvezelwapening – Promotieonderzoek naar de invloed van temperatuur, Cement 1 – 2010, pagina’s 8 t/m 13.

Diverse Publicaties 2009

 • Wijte, ir. S.N.M. :
  SBR-Rapport – Duurzame veiligheid van metselwerk, december 2009.
 • Gijsbers, ir. F.B.J., dr.ir. C. van der Veen, ir. S.N.M. Wijte :
  Tandopleggingen volgens NEN 6720, Cement 1 – 2009, pagina’s 32 t/m 39.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 9) – Minimum wapening, Cement 8 – 2009, pagina’s 84 t/m 87.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 8) – Staafwerkmodellen (3), Cement 7 – 2009, pagina’s 96 t/m 103.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 7) – Staafwerkmodellen (2), Cement 6 – 2009, pagina’s 90 t/m 95.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 6) – Staafwerkmodellen (1), Cement 5 – 2009, pagina’s 86 t/m 93.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 5) – Wringing, Cement 4 – 2009, pagina’s 82 t/m 86.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Scheurvorming volgens Eurocode 2 – Toelichting op rekenregels en detailleringstabellen, Cement 3 – 2009, pagina’s 78 t/m 83.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 4) – Dwarskracht, Cement 3 – 2009, pagina’s 90 t/m 94.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 3) – Buiging en normaalkracht, Cement 2 – 2009, pagina’s 82 t/m 89.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 2) – Betondekking op de wapening, Cement 1 – 2009, pagina’s 82 t/m 85.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R., ir. P. Lagendijk en dr.ir. C. van der Veen :
  Brand en de Eurocode 2, Cement 7 – 2009, pagina’s 54 t/m 60.

Diverse Publicaties 2008

 • Braam, dr.ir.drs. C.R. :
  Rekenvoorbeelden bij Eurocode 2 (artikel 1) – Grondslagen voor het ontwerp, Cement 8 – 2008, pagina’s 86 t/m 89.
 • Wijte, ir. S.N.M. en dr. ir. drs. C.R. Braam :
  Stabiliteit – Het ontwerpen en berekenen van betonconstructies met Eurocode 2 (9), Cement 5 – 2008, pagina’s 96 t/m 98.
 • Braam, dr.ir.drs. C.R., ir. A.G. Boeters, dr. M.H. Kolstein en dr.ing. A. Romeijn :
  Dynamische belasting op overlagingen voor beweegbare stalen brugdekken – Vermoeiingslevensduur kan aanzienlijk worden verlengd, Cement 5 – 2008, pagina’s 76 t/m 80.
 • Wijte, ir. S.N.M. :
  Herziene CUR-Aanbeveling 108 – Handvat bij ontwerp en uitvoering van mortelvoegen in prefab betonconstructies, Cement 4 – 2008, pagina’s 88 t/m 91.
 • Hordijk, D.A., M.C.J. Hermes en E.L. Klamer :
  The influence of temperature on RC beams strengthened with externally bonded CFRP reinforcement, Heron 53(3) - 2008, pagina’s 157 t/m 186.